Seksi bake su u bitku usle napaljeno protiv neravnopravnosti polova koja se, između ostalog, vidi i u neravnopravnim platama koje imaju muškarci i žene..